کمپرسور بیتزر 2FES-3

اطلاعات تکمیلی کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر آلمان مدل 2FES-3

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 40- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 تعداد سیلندر : 2 عدد
 ورژن کمپرسور : موتور 1
 وزن کمپرسور : 47 کیلوگرم
 روغن : (HFC/HFO (BSE32) - HCFC/CFC (B5.2  [در شرایط استاندارد کاری کمپرسور]
 مدل ترمیستور : SE-B1
 ماکزیمم جریان مصرفی : 6/1 آمپر (سه فاز)
 جریان لحظه استارت : 25/5 آمپر (ستاره)

 نقشه ابعادی کمپرسور

 نقشه انفجاری کمپرسور