کمپرسور بیتزر 4G

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اُپِن پیستونی بیتزر آلمان مدل 4G

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 40- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 تعداد سیلندر : 4 عدد
 وزن کمپرسور : 129 کیلوگرم
 سرعت گردش مجاز : 750 الی 1750 دور بر دقیقه
 قطر پولی : 190 , 210 , 230 سانتیمتر
 روغن : (HFC (BSE32 , Tc < 55°C / BSE55 , Tc > 55°C) - HCFC/CFC (B5.2

 نقشه ابعادی کمپرسور نقشه انفجاری کمپرسور