کمپرسور بیتزر 6FE-50

اطلاعات تکمیلی کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر آلمان مدل 6FE-50

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 30- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 تعداد سیلندر : 6 عدد
 ورژن کمپرسور : موتور 1
 وزن کمپرسور : 241 کیلوگرم
 روغن : (HFC/HFO (BSE32) - HCFC/CFC (B5.2  [در شرایط استاندارد کاری کمپرسور]
 مدل ترمیستور : SE-B2
 ماکزیمم جریان مصرفی : 96/2 آمپر (سه فاز)
 جریان لحظه استارت : 226 آمپر (ستاره)  - 404 آمپر (ستاره-ستاره)

 نقشه ابعادی کمپرسور

 نقشه انفجاری کمپرسور