کمپرسور بیتزر 6GE-40

اطلاعات تکمیلی کمپرسور سمی هرمتیک پیستونی بیتزر آلمان مدل 6GE-40

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 30- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 تعداد سیلندر : 6 عدد
 ورژن کمپرسور : موتور 1
 وزن کمپرسور : 238 کیلوگرم
 روغن : (HFC/HFO (BSE32) - HCFC/CFC (B5.2  [در شرایط استاندارد کاری کمپرسور]
 مدل ترمیستور : SE-B2
 ماکزیمم جریان مصرفی : 73/9 آمپر (سه فاز)
 جریان لحظه استارت : 219 آمپر (ستاره)  - 362 آمپر (ستاره-ستاره)

 نقشه ابعادی کمپرسور

 نقشه انفجاری کمپرسور