روغن بیتزر B100

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل B100

این روغن از نوع آلکیل بِنزِن بوده و در برخی از مدلهای کمپرسور اسکرو اُپِن و اسکرو سری HSN با مبرد R22 مورد استفاده قرار میگیرد.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 0/852 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 94 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 7/9 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
237 نقطه اشتعال
22- نقطه ریزش