روغن بیتزر BSE32

اطلاعات تکمیلی روغن کمپرسور بیتزر مدل BSE32

 این روغن مصنوعی و از نوع POE میباشد که در کمپرسورهای سیلندر پیستونی و با مبردهای HFC/HFO به کار برده میشود. در صورتیکه مبرد استفاده شده R134a یا R1234ze بوده و دمای کندانس بیش از 70 درجه سانتیگراد است به جای این روغن، روغن BSE55 پیشنهاد میگردد. در مبرد R1234ze اگر شرایط بحرانی تر بوده و دمای اواپراتور نیز بیش از 15 درجه سانتیگراد باشد، توصیه میشود روغن BSE85K مورد استفاده قرار گیرد.


واحد مقدار خواص فیزیکی
gr/mL 1/006 چگالی در 15 درجه سانتیگراد
cSt 32 ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
cSt 6 ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگراد
247 نقطه اشتعال
57- نقطه ریزش