کمپرسور بیتزر CSH8573-140

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرو کامپکت بیتزر آلمان مدل CSH8573-140

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 کنترل ظرفیت : 100% - 75% - 50% - 25%
 ورژن کمپرسور : موتور 1
 وزن کمپرسور : 870 کیلوگرم
 روغن : (HFC/HFO (BSE170) - R22 (B320SH
 مدل ترمیستور : SE-E1
 ماکزیمم جریان مصرفی : 246 آمپر (سه فاز)
 جریان لحظه استارت : 665 آمپر (مثلث)  - 1,023 آمپر (مثلث-مثلث)

 نقشه ابعادی کمپرسور