کمپرسور بیتزر V

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اُپِن پیستونی بیتزر آلمان مدل V

 دمای اواپراتور : 5- درجه سانتیگراد الی 45- درجه سانتیگراد (بستگی به قطر پولی پیشنهادی دارد) بر مبنای مبرد R22
 تعداد سیلندر : 2 عدد
 وزن کمپرسور : 80/5 کیلوگرم
 سرعت گردش مجاز : 310 الی 700 دور بر دقیقه
 قطر پولی : 110 , 130 , 150 , 200 , 220 سانتیمتر
 روغن : (HFC (BSE32 , Tc < 55°C / BSE55 , Tc > 55°C) - HCFC/CFC (B5.2

 نقشه ابعادی کمپرسور نقشه انفجاری کمپرسور