کمپرسور کوپلند ZR144

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR144

 دمای اواپراتور : 12.5+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : -
 وزن کمپرسور : 61 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 22/3 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 110 الی 118 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس