کمپرسور کوپلند ZR36

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR36

 دمای اواپراتور : 12.5+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (50 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 29 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 17/3 آمپر (تکفاز) - 6 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 75 الی 82 آمپر (تکفاز) - 36 الی 40 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس