کمپرسور کوپلند ZR42

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR42

 دمای اواپراتور : 12.5+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (55 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 30 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 19/9 آمپر (تکفاز) - 6/9 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 89 الی 97 آمپر (تکفاز) - 41 الی 46 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس