کمپرسور کوپلند ZR48

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR48

 دمای اواپراتور : 12.5+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (60 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 31 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 23/5 آمپر (تکفاز) - 9 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 105 الی 114 آمپر (تکفاز) - 50 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس