کمپرسور کوپلند ZR81

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR81

 دمای اواپراتور : 12.5+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : -
 وزن کمپرسور : 39 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 15 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 90/5 الی 101 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس