کمپرسور کوپلند CR20

اطلاعات تکمیلی کمپرسور هرمتیک کوپلند CR20

 دمای اواپراتور : 12+ درجه سانتیگراد الی 23- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (30 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 26 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 8/9 آمپر (تکفاز)
جریان لحظه استارت : 50 (تکفاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس