کمپرسور کوپلند CR28

اطلاعات تکمیلی کمپرسور هرمتیک کوپلند CR28

 دمای اواپراتور : 12+ درجه سانتیگراد الی 23- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (40 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 28 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 12 آمپر (تکفاز)
جریان لحظه استارت : 61 (تکفاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس