کمپرسور کوپلند CR32

اطلاعات تکمیلی کمپرسور هرمتیک کوپلند CR32

 دمای اواپراتور : 12+ درجه سانتیگراد الی 23- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : رَن (45 میکرو فاراد)
 وزن کمپرسور : 29 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 14/3 آمپر (تکفاز)
جریان لحظه استارت : 63 (تکفاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس