کمپرسور کوپلند QR15

اطلاعات تکمیلی کمپرسور هرمتیک کوپلند QR15

 دمای اواپراتور : 12+ درجه سانتیگراد الی 23- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : -
 وزن کمپرسور : 73 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 27/6 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 135 (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور

نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس