کمپرسور کوپلند CR53

اطلاعات تکمیلی کمپرسور هرمتیک کوپلند CR53

 دمای اواپراتور : 12+ درجه سانتیگراد الی 23- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 خازنها در مدل تکفاز : -
 وزن کمپرسور : 34 کیلوگرم
 روغن : (HFC (emkarate RL32) - HCFC/CFC (suniso 3GS
ماکزیمم جریان مصرفی : 9/1 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 55 (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور

نقشه ابعادی کمپرسور هرمتیک پیستونی دانفوس