کمپرسور دانفوس HRM042

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس HRM042

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 25- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 32 کیلوگرم
 روغن : (R22 (160ABM
ماکزیمم جریان مصرفی : 11 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 45 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس HRM042