کمپرسور دانفوس HRM060

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس HRM060

 دمای اواپراتور : 10+ درجه سانتیگراد الی 25- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 41 کیلوگرم
 روغن : (R22 (160ABM
ماکزیمم جریان مصرفی : 15 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 70 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس HRM060