کمپرسور دانفوس SM90

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس SM90

 دمای اواپراتور : 15+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 65 کیلوگرم
 روغن : (HFC (160SZ) - HCFC/CFC (160P
ماکزیمم جریان مصرفی : 17 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 98 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس SM90