کمپرسور دانفوس SM185

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس SM185

 دمای اواپراتور : 15+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 100 کیلوگرم
 روغن : (HFC (160SZ) - HCFC/CFC (160P
ماکزیمم جریان مصرفی : 35 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 175 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس SM185