کمپرسور دانفوس SY240

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس SY240

 دمای اواپراتور : 15+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 150 کیلوگرم
 روغن : (HFC (160SZ) - HCFC/CFC (160P
ماکزیمم جریان مصرفی : 47 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 215 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس SY240