کمپرسور دانفوس SY300

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس SY300

 دمای اواپراتور : 15+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 157 کیلوگرم
 روغن : (HFC (160SZ) - HCFC/CFC (160P
ماکزیمم جریان مصرفی : 58 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 270 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس SY300