کمپرسور دانفوس SY380

اطلاعات تکمیلی کمپرسور اسکرال دانفوس SY380

 دمای اواپراتور : 15+ درجه سانتیگراد الی 20- درجه سانتیگراد بر مبنای مبرد R22
 وزن کمپرسور : 158 کیلوگرم
 روغن : (HFC (160SZ) - HCFC/CFC (160P
ماکزیمم جریان مصرفی : 73 آمپر (سه فاز)
جریان لحظه استارت : 300 آمپر (سه فاز)

نقشه ابعادی کمپرسور
کمپرسور اسکرال دانفوس SY380