پرشر سوئیچ دانفوس

های پرشر دانفوس / لو پرشر دانفوس

بطور کل پرشر سوئیچها، کلیدهایی هستند که با رسیدن فشار یک سیال به حدی معیّن باعث قطع یا وصل یک مدار الکتریکی میشوند.
این پرشر سوئیچها (لو پرشر سوئیچ دانفوس و های پرشر سوئیچ دانفوس) از کمپرسور در زمینه فشارهای ورود مبرد به کمپرسور و خروج مبرد از کمپرسور، یا بعبارت دیگر فشار ساکشن و فشار دیسشارژ خارج از محدوده مجاز محافظت میکنند. اگر هر یک از فشارهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور در محدوده تعریف شده و امن نباشد، این سوئیچها مدار فرمان را قطع کرده تا از آسیب احتمالی به کمپرسور جلوگیری شود.
همچنین از پرشر سوئیچ های دانفوس در مواردی دیگری در سیکل برودتی مانند خاموش و روشن کردن فنهای کندانسور هوایی، نیز استفاده میشود.پرشر سوئیچ دانفوس

انواع پرشر سوئیچ دانفوس

برای دسترسی سریع به مطالب صفحه میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید.


های پرشر دانفوس KP5 

جدول انتخاب های پرشر دانفوس KP5
کد قطعه  ریست دیفرانسیل محدوده اندازه گیری مدل
060-117166  اتوماتیک 6 - 1/8 بار 32 - 8 بار KP5
060-117366 دستی 3 بار 32 - 8 بار KP5
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش های پرشر سوئیچ در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

لو پرشر دانفوس KP1

جدول انتخاب لو پرشر دانفوس KP1
کد قطعه  ریست دیفرانسیل محدوده اندازه گیری مدل
060-110166  اتوماتیک 4 - 0/7 بار 7/5 - 0/2- بار KP1
060-110366 دستی 0/7 بار 7 - 0/9- بار KP1
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش لو پرشر سوئیچ در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

های اند لو پرشر دانفوس KP15

جدول انتخاب های اند لو پرشر دانفوس KP15
کد قطعه  ریست دیفرانسیل محدوده اندازه گیری های و لو مدل
060-124166  اتوماتیک 4 و 4 - 0/7 بار 32 - 8 و 7/5 - 0/2- بار KP15
060-124366 دستی 4 و 4 - 0/7 بار 32 - 8 و 7/5 - 0/2- بار KP15
جدول فوق مدلهای منتخب بازار میباشد. جهت آگاهی از لیست فروش های اند لو پرشر سوئیچ در نمایندگی دانفوس با ما در تماس باشید.

راهنمایی تخصصی

جهت انتخاب سوئیچ فشار مناسب با اطلاع از نوع سیستم و مبرد، سوئیچ فشار مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا جهت مشاوره فنی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط